Serendipity Multi-Purpose Cooperative Hiring!

Shopee Products New Arrivals!

Serendipity Multi-Purpose Cooperative

Good day applicants! hiring kami sa DALIPUGA, ILIGAN ng mga sumusunod na POSITION.
POSITION:
FORKLIFT OPERATOR
BAGGER
FOREMAN
QA SAMPLER
ELEVATION CREW
QA RELIEVER
SEWER
LAB UTILITY
LOADER
PREPARER
PRODUCTION CREW
SUPERVISOR
SAFETY OFFICER
LOCATION:
DALIPUGA, ILIGAN
Para sa lahat ng interesadong aplikante, maari na lamang mag mag send ng resume sa aming email.
Subject: Location & Position
Ex. DALIPUGA, ILIGAN – BAGGER

To apply for this job email your details to recruitment.smpc@gmail.com

Shopee Products New Arrivals!